• Til þess að ná árangri á markaði þurfa fyrirtæki að þekkja þann markhóp sem þau vilja ná til og til þess er notuð svokölluð markhópagreining. Slík greining hefur það að markmiðið að gera markaðsstarf hnitmiðaðra […]

 • Ég er að lesa bókina Successful Marketing Strategies for Noneprofit Organisation eftir Barry J. McLeish. Bókin er á leslista kúrs um markaðssmál fræðslustofnana sem ég er að taka við Menntavísind […]

  • Áhugavert. Gaman væri að vita hver hlutföllin eru á Íslandi. Ég yrði ekki hissa þótt hlutfall þeirra sem vinna fyrir nonprofit stofnanir væri enn hærri hér á landi þótt ekki sé um sjálfboðastarf að ræða. Mjög stór hluti vinnustaða hérlendis er nonprofit þótt þeir séu reknir á fjárframlögum frá ríkinu. En það væri reyndar líka gaman að vita hlutfall þeirra sem vinna sjálfboðavinnu í þágu nonprofit stofnana hérlendis.

  • … og svo er það þetta með að góðgerðarstofnanir og menntastofnanir stundi eða stundi ekki markaðsstarf. Vissulega snérist orðræðan, í kring um það sem í dag er kallað markaðsstarf, lengi vel fyrst og fremst um að koma vöru á markað, sannfæra fólk um að kaupa tiltekna vöru. EN allar stofnanir sem vinna með fólki og fyrir fólk þurfa að skipuleggja þjónustu sína þannig að það geti og vilji nota hana. Það er t.d. hluti af markaðsstarfi safns að ákveða opnunartíma. Opnunartímar hafa áhrif á það hvenær fólk getur komið og notið safngripanna. Vinnandi fólk kemst varla nema um helgar. Er safnið að sinna bæjarbúum almennilega ef það er aðeins opið þegar fæstir komast?
   Þetta er spurning um markaðssetningu, sömuleiðis hvernig nám fyrir tiltekna markhópa er skipulagt. Spurningar eins og Hvar fer námið fram? Hvenær er hittist fólk? Þær tilheyra markaðssetningunni. En við erum enn að glíma við að þessi iðja inniheldur hugtakið “markaður” og sums staðar er eins og það sé skítugt!

 • Hvernig tengist gæðastarf og markaðsstarf í menntastofnunum? Í þessari bloggfærslu langar mig til að velta þessu fyrir mér.

  Í gæðastarfi og innleiðingu gæðastjórnunar í menntastofnunum fellst aukinn fókus nemen […]

  • Til hamingju með nýtt blogg 🙂
   Þegar maður skoðar aðferðafræðina við markaðssetningu; greiningu á þörfum og aðstæðum, markmiðasetningu, áætlun, framkvæmd og mat á árangri, þá finnst mér að við séum í raun að skoða gæðastjórnun. Svona amk ef maður gerir ráð fyrir að gæðastjórnun felist í öguðum vinnubrögðum sem miða að því að ná góðum árangri.
   Orðspor menntastofnana sem leggja sig fram við að koma til móts við nemendur sína spyrst út og vekur áhuga fleiri. Að sama skapi spyrst það líka út ef menntastofnanir eru að hellast úr lestinni á einhvern hátt.

 • Undanfarin ár hefur færst í vöxt að fræðslustofnanir taki upp gæðastjórnun innan sinna raða og gæðavitund í símenntun hefur aukist. Ástæða þessarar þróunar kann að tengjast því að með nýjum lögum um framhaldsf […]

 • Pokinn er óformleg aðferð við námskeiðsmat sem miðar að því að fá þátttakendur til að ígrunda í lok námskeiðs hvað þeir lærðu, hvaða þekkingu þeir taka með sér og munu nota þegar námskeiði lýkur. Með því að […]

 • Byrja, hætta, halda áfram (start, stop, continue) er þekkt aðferð til að kanna á óformlegan hátt hug þátttakenda til námskeiðs um miðbik þess. Aðferðin gefur þátttakendum tækifæri til þess að láta í ljósi hvern […]

 • Áhugavert er að velta fyrir sér við hvað er átt þegar rætt er um gæði í fræðslustarfi. Jain (2001) segir auðveldustu skilgreininguna á gæðum vera þá að vara uppfylli þarfir notenda. Því mætti segja að auðveld […]

 • Podcast eru stuttar hljóðupptökur á netinu en nafnið er markaðssetning í sjálfu sér – sett saman úr orðunum broadcast og ipod.  Það varð þó ekki til af frumkvæði eplarisans í ameríkunni, segir sagan, en tenging […]

 • Hvað er blogg?
  Blogg er stytting á orðinu web log og er í eðli sínu röð stuttra frásagna sett fram í öfugri tímaröð, það er s.s. hægt að lesa aftur í tímann á bloggsíðum. Svo er mögulegt að notast við tög til […]

 • Póstlistar / Mailchimp.com

  Með póstlistum heldur þú tengslum við viðskiptavini.
  Góður póstlisti gefur möguleika á að auka samskipti við viðskiptavini og spara auglýsingakostnað. Póstlista getur tekið tíma að […]

 • Vefsíður

  Góð vefsíða skiptir miklu máli við markaðssetningu. Gott viðmót vefsíða einfaldar leit viðskiptavina sem eru að afla sér upplýsinga um þjónustu fyrirtækisins.

  Lítil fyrirtæki sem eru að byrja hafa […]

 • Thumbnail

  Hugmyndin um markaðssögur eða marketing storys á rætur að rekja beint í kjarna manneskjunnar. Góðar vel sagðar sögur hrífa þá sem hlusta og hafa áhrif á þá, oft meira en fólk gerir sér grein fyrir. Með […]

  • Seth Godin skrifaði í Tribes:
   “Marketing is the act of telling stories about the things we make, stories that sell – stories that spread.” bls. 13
   “Marketing used to be about advertizing, and advertizing is expensive. Today marketing is about engaging with the tribe and delivering products and services with stories that spread.” bls 13

 • Hvar sem okkur ber niður í markaðssetningu og þeirri hugmynd að einhver geti boðið öðrum eitthvað sem er eftirsóknarvert og hafi merkingu hlýtur að koma upp spurningin um það hvaða virði umræddur hlutur eða […]

 • Að markaðssetja sjálfan sig er mjög athyglivert og erfiðara en það sýnist.  Í greininni The brand called you eftir Tom Peters  er fjallað um markaðssetningu á einstaklingnum sjálfum og gildi þess fyrir t.d. […]

  • Áhugaverðar pælingar. Hvenig nýtum við svo svona greiningu?

  • Ég ímyndaði mér að ef ég veit hvað ég hef að bjóða sjálfur og hef þjálfað mig í að greina hvað ég býð samstarfsfólki, samfélagi, vinum… þá geti ég yfirfært þá færni yfir á þá skipulagsheild sem ég vinn fyrir og á þá vonandi auðveldara með að greina hvað það er sem skipulagsheildin sem ég vinn fyrir hefur að bjóða viðskiptavinum sínum… Hvað ER það til dæmis sem skóli býður nemendum sínum??? Er ekki hægt að læra allt á netinu og jafnvel bara í gegnum vinnunna??? (Hvað með alla þessa sem stofnuðu apple, microsoft og hvað það nú var án þess að klára skólann…) Mér dettur bara í hug hvers vegna FARA á ráðstefnu, þegar þú getur hlustað á myndskeiðið??? Sjá t.d. næstu c.a. 30 sek af þessu myndbandi: http://youtu.be/nokBj14p4Mc?t=20s .

   Ég vil líka tengja þetta við það sem Drucker segir á fyrstu síðunum í greininni sem Magnús benti okkur á “Manage yourself“, um að þjálfa innsæi með því að stunda það sem hann kallar “feedback analysis”: Skrifa hjá sér það sem maður á von á að komi út úr einhverju sem maður gerir og greina svo eftirá hvort það gerðist raunverulega.

   Við erum hér að þjálfa okkur í því að greina “Virðið”-fyrir aðra – Virðið í því sem við bjóðum, hvort sem það er við sjálf eða skipulagseiningin okkar…

 • Hlutverk mitt sem markaðsaðila

  Markaðssetning snýst um að að snerta við fólki bestu auglýsingarnar eru þær sem koma við tilfinningar okkar. Umferðarstofa þegar krakkarnir leika sér í loftköstum, […]

 • Síðan síðustu staðlotu hef ég verið að lesa í grunnbókinni sem ég verða að viðurkenna að mér finnst ekkert brjálæðislega skemmtileg en þetta gengur ágætlega. Verkefnin  sem við vorum búinn að ræða í staðalotunni […]

 • Eftir nokkra umhugsun sé ég sífellt betur hlutverk einstaklingsins í markaðssetningu og sem markaðsafl. Í sumum tilfellum er aflið meðvituð gjörð eða athöfn en margt er líka ómeðvitað og ekki eins greinilegt og […]

 • Særún Rósa changed their profile picture 5 years, 8 months ago

 • Linda Ósk changed their profile picture 5 years, 8 months ago

 • Linda Ósk changed their profile picture 5 years, 8 months ago

 • Load More