Alle trenger digital kompetanse – hvordan skaffer vi oss det?

des 3 2015 in by Torhild Slåtto

Gestapóstur í tengslum við ráðstefnuna „Kennum þeim að læra“ 10. desember 2015FraHimmelen

Digital kompetanse må tilegnes, den er ikke medfødt og kommer heller ikke dalende fra himmelen. Ennå er det mange tusener i Norden som ikke er i stand til å bruke datamaskin, nettbrett eller smartelefon. Men det haster med å lære seg. Det meste av offentlige tjenester, banktjenester, reisebestillinger og alle typer informasjon finnes på nettet, og blir stadig vanskeligere å få ved skranken.

Punkt en er kanskje å innse at en mangler digital kompetanse. Punkt to er å ønske å tilegne seg de nødvendige ferdighetene – og å skaffe seg nødvendig utstyr. Mange har allerede datamaskinen i huset og smarttelefonen i hånda. Punkt tre er å finne noen som kan hjelpe, eventuelt melde seg på et kurs.

Sverige satset friskt på å få med alle generasjoner inn i den digitale hverdagen med kampanjen Digidel som gikk i 2011-2013. De nådde ut med digital basiskompetanse til en halv million svensker. Det var en massiv, treårig innsats for å demme opp for det voksende digitale skillet.

I Danmark, og også i andre nordiske land, har bibliotekene blitt utpekt som et egnet sted for å hjelpe borgerne med digital kompetanse. Noen biblioteker holder kurs. I Norge har organisasjonen Seniornett utarbeidet håndbok for å lære å bruke datamaskin. Seniorklubber over hele landet arrangerer kurs som skal gi digital kompetanse for medlemmene. ”Seniorsurf” er ett av tiltakene.

I det nordiske Dldact-prosjektet har vi jobbet med ulike sider ved den digitale kompetansen. Slik kompetanse gir også nye demokratiske muligheter. Det er enklere å komme fram med sin stemme i samfunnsdebatten. Lokale initiativ kan få større gjennomslagskraft, og internett kan brukes til å styrke enkeltmenneskers mulighet til å påvirke. Flere eksempler er beskrevet i prosjektets blogg, på nvl.org/blog.

Torhild Slåtto, Fleksibel tudanning Norge Torhild er meðlimur í DISTANS netinu og mun stýra umræðum um stafræna færni á ráðstefnunni „Kennum þeim að læra“ 10. des 2015 … kíktu á dagskránna og skráðu þig strax!