Your site
24. september, 2023 12:58

Mobilt lärande – en möjlighet för vuxna studerande?

Þetta er gestapóstur í tengslum við ráðstefnuna: Kennum þeim að læra 10. des 2015

Mobile

Mobilt lärande kan definieras som tillhandahållande av utbildning på mobila enheter, exempelvis smarta telefoner. Mobilt lärande är alltså en lärsituation där bl.a. telefoner används som verktyg. Mobilt lärande skapar möjlighet för studerande att lära i en rad olika kontexter inte bara dagtid och i skolmiljö. Det här är speciellt viktigt för vuxna och deras möjlighet studera och lära. Forskning visar dessutom att mobilt lärande skapar ett större engagemang och intresse för ämnet (Jalal Nouri, Orchestrating scaffolded outdoor mobile learning activities).

Mobilt lärande innebär inte att det alltid handlar om 1 till 1 (dvs. att varje studerande har ett digitalt verktyg) utan att studerande har minst ett digitalt verktyg men ofta flera, exempelvis dator eller surfplatta. Då den studerande alltid har minst en smart mobiltelefon innebär det att studier kan bedrivas då den studerande har möjlighet och inte under specifika tider.

Mobilt lärande möjliggör olika typer av undervisningsmetoder och aktiviteter som stöder lärandet; titta på videon, lyssna till musik och poddar, läsa böcker, söka information, fotografera, använda kartfunktioner men också att finnas på sociala medier. I och med att så många redan använder sig av sociala medier så som Facebook och Twitter sänker det tröskeln för att också använda dem i undervisningen. Olika typer av mobila verktyg skapar nya sätt att lära sig, exempelvis digitala verktyg som hålls kring handled eller fotled.

Vad kan då ses som fördelar med mobilt lärande? Man kan säga att lärandet blir lättillgängligt då så många har smarta telefoner. Det är lätt att nå Internet och lagringen i molnet och möjligheten till interaktion är stor. Mobilt lärande ses som kostnadseffektivt och tack vare att studerande är så vana med gränssnittet i en telefon kan det också vara lättare att komma igång med nya applikationer eller program. Interaktionstiden kan bli kort då studerande uppfattar det som lättare att svara med via en telefon än via en dator. Det underlättar undervisningsmetoden Flippat klassrum då filmer och material enkelt kan delas. I och med att information är så lättillgänglig på Internet så är studerande vana att genast ta reda på fakta ifall frågor uppstår.

Mobilt lärande lämpar sig förstås inte i alla kontexter. Det kan kanske fungera sämre när nya saker ska läras ut. Mobilt lärande lämpar sig bättre för informellt socialt kollaborativt lärande jämfört med formellt strukturerat lärande.

Eftersom mobilt lärande kan fungera bra speciellt för vuxna studerande har NVL-DISTANS aktiverat sig i frågan för att samla upp och visa på goda exempel på mobilt lärande.

Gestapóstur frá Carola Eklund frá Álandseyjum

CarolaEklund

Skildu eftir svar